OFERTA WDROŻENIA

Oferowane przez nas rozwiązanie przedstawia serwis BIP zgodny we wszystkich szczegółach z serwisem www.bip.gov.pl począwszy od kolorystyki i rozwiązań graficznych istniejących w serwisie centralnym, a skończywszy na funkcjonalności.

Państwa serwis BIP będzie automatyzował lub wspomagał działania, do których zobowiązana jest osoba odpowiedzialna za treść biuletynu. W szczególności dotyczy to czynności związanych z prowadzeniem rejestru zmian i przekazywaniem niezbędnych informacji administratorowi strony głównej centralnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Oferta dotycząca samego wdrożenia w ramach programu pilotażowego umożliwia Państwu minimalizację kosztów początkowych przedsięwzięcia BIP. Rzeczywiste koszty stworzenia jednostkowego serwisu, który ma spełnić wymagania Ustawy są znaczne, gdyż musi ono zawierać następujące elementy:

 • oprogramowanie systemowe (w tym licencje i oprogramowanie narzędziowe),
 • budowa samego serwisu,
 • implementację technik szyfrowania (SSL, TSL, SSH, VPN),
 • zastosowanie barier ochronnych typu antywirus i firewall,
 • wykonanie mechanizmów archiwizacji backup,
 • zastosowanie systemu wykrywania i rejestrowania włamań,
 • monitorowanie poprawności funkcjonowania serwisu ze stałym upgrade-owaniem.

Eksploatacja to także wysokie koszty utrzymywania takiej infrastruktury w odpowiednim otoczeniu sprzętowym i stałe jej administrowanie. Właśnie tak rozbudowane rozwiązanie oraz utrzymywanie serwisu na odpowiednio chronionych serwerach o poziomie bezpieczeństwa wymaganego Ustawą jest przedmiotem niniejszej oferty.

Chcemy podkreślić, że korzystanie z serwisu BIP w okresie pilotażu jest bezpłatne. Co za tym idzie wszelkie koszty uruchomienia serwisu BIP w Państwa Urzędzie ograniczą się wyłącznie do opłaty za aktywację oraz przeprowadzone szkolenie. Ze swej strony zapewniamy niezbędne szkolenia i konsultacje, oferując pomoc naszych specjalistów w wyborze odpowiedniego dla Państwa modelu wdrożenia.

Proponujemy następujący harmonogram prac:

 1. Podjęcie przez Państwa decyzji o rozpoczęciu programu pilotażowego MSWiA, lub o wdrożeniu standardowym.
 2. Podpisanie umowy na stworzenie serwisu BIP
 3. Nadanie wstępnych identyfikatorów i haseł dostępu.
 4. Stworzenie wersji roboczej dla wprowadzenia pierwszej zawartości serwisu.
 5. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie administrowania i wprowadzania danych.
 6. Opcjonalne zlecenie budowy serwisu i przekazanie stosownych materiałów do wprowadzenia, specjalistom desygnowanym do Państwa dyspozycji przez nas.
 7. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Państwa co do kompletności wersji roboczej uruchomienie serwisu w domenie www.bip.org.pl
 8. Zmiana na właściwe identyfikatorów i haseł dostępu przez wyznaczonego administratora serwisu.
 9. Przekazanie informacji Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu serwisu BIP (na naszych drukach).

Wszelkie dalsze opłaty wynikające z eksploatacji i utrzymania serwisu mają charakter abonamentowy opisany szczegółowo w punkcie 8.

Oferujemy także usługę dodatkową w postaci aktualizowania Państwa serwisu BIP. Cena usługi uzależniona jest od ilości i częstotliwości dokonywanych aktualizacji.

Zaletami takiego rozwiązania jest przede wszystkim formalne przejęcie odpowiedzialności za dokonywanie aktualizacji serwisu i prowadzenie dziennika zmian. Powoduje to brak konieczności wprowadzania przez Państwa informacji w trybie on-line oraz tworzenia odpowiednich dla takich zadań służb w urzędzie, o ile takich jeszcze nie ma.


Płock Portal Plocman Sp. z o.o.